Presentació

 

Em dic Núria Vinyals i soc professora de Yoga i de Cant Vèdic certificada pel Krishnamacharya Yoga Mandiram de Chennai. He fet també el Post Grau de Yoga Cikitsa (Yoga Teràpia) amb el Dr. N. Chandrasekaran, fundador de Yoga Vaidya Śālā, també a Chennai.

Fa 18 anys que vaig conèixer el Yoga de Krishnamacharya i el meu agraïment és immens. Ell va saber com ningú recuperar els tresors de la saviesa del passat i adaptar-los a les necessitats del món modern.

Estudiar i experimentar el que ell va ensenyar és un treball d’anys que em va portar a descobrir la recitació dels mantra-s vèdics i la seva immensa capacitat sanadora.

Aquesta és l’essència del meu treball: l’aplicació del Yoga i del Cant en un context terapèutic.

La figura de Krishnamacharya encara no ha estat prou descoberta però estic convençuda que ho anirà sent i que el mateix succeirà amb altres ensenyaments que, com el seu, estan fortament arrelats en la tradició.

Ens cal aquest contacte profund amb el que van entendre els savis del passat. Mestres il•luminats i sants que van dedicar les seves vides a transmetre un coneixement inesgotable.

A tots ells, el meu agraïment.

oṁ śri gurubhyo namaḥ ıı

om