Presentació

 

Âcârya és una paraula sànscrita que significa mestre. Per a la mentalitat de l’Índia tradicional és impossible abordar amb èxit cap tipus de camí espiritual sense l’acompanyament d’aquesta figura que ens coneix i que ens guia. És en reconeixement a tots els meus âcârya-s que aquesta escola s’anomena així.

Sóc professora de Yoga i de Cant Vèdic i tots els mestres amb qui m’he format han rebut l’ensenyament transmès per T. Krishnamacharya. Un dels principals alumnes de Krishnamacharya va ser el seu fill: TKV Desikachar. Us parlo d’ells a l’apartat LA FONT.

El Yoga, tal com el va transmetre Krishnamacharya, s’ha conegut durant molts anys a Europa i als Estats Units amb el nom de Viniyoga. Desikachar va viatjar per tot el món ensenyant-lo i formant professors excel·lents.

Viniyoga, segons Krishnamacharya, és el fet d’adaptar el Yoga a les necessitats de cada individu. Aquestes necessitats han d’incloure tots els nivells de la persona: físic, mental, emocional... El Yoga ha d’adaptar-se a cada alumne considerant-lo com un tot, i no esperar mai que sigui l’alumne el qui s’adapta al Yoga.

Fa 15 anys que vaig conèixer el Yoga de Krishnamacharya. A la seva escola, el Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM), el Cant Vèdic, o cant de mantra-s, hi és molt present. Aquest cant es continua ensenyat a la manera tradicional i només per això ja és molt valuós.

El Cant Vèdic és una porta d’accés a l’esperit de l’Índia. Gràcies al Cant entenem perquè una de les definicions de Yoga és Unió.

Núria vinyals