La font

 

La meravella del Yoga és que és un camí espiritual i al mateix temps és una ciència. Gràcies a aquesta ciència, allò que és indefinible i subtil es fa tangible i es pot conèixer pas a pas. Aquesta ciència, aquest art del Yoga, ens ha arribat a occident gràcies a un iogui que va néixer al sud de l’Índia el 1888. El seu nom és T. Krishnamacharya.

krishnamacharya 
T. Krishnamacharya

Krishnamacharya va ser un gran erudit i també un visionari. Se’n va poder adonar de com el seu món ancestral anava desapareixent engolit per la onada de la modernitat i de com, amb aquest món que es dissolia, es perdien també coneixements molt valuosos.
Va decidir una cosa molt agosarada en aquell moment: obrir les portes del Yoga i dels Vedas a tothom que tingués interès a aprendre. Gràcies a ell, les portes del Yoga i de la seva filosofia es van obrir a totes les castes, a les dones, als estrangers...
Va ser professor de mestres molt coneguts a occident, com Yyengar i Pathabi Jois. El seu fill TKV Desikachar va ser l’alumne que va estar amb ell durant més anys.

bases-01d     desikachar-krishnamacharya
                                                                                              Krishnamacharya i Desikachar

Desikachar ha tingut el mèrit de transmetre amb fidelitat el llegat del seu pare i d’adaptar-lo amb claredat i eficàcia en cada circumstància i en cada lloc diferent. El 1976 va fundar el Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM) que ha estat i continua sent un centre de referència a nivell internacional.

Un dels principis bàsics que caracteritza el Yoga de Krishamacharya és el següent:
“És la pràctica la que s’ha d’adaptar al practicant, no el practicant a la pràctica” Així doncs, a les persones que vulguin saber quin és el Yoga que ensenyo els puc dir: “És un Yoga que s’adapta a tu”.